Trial Říčany

TRIAL SECTION

NEWS CLUB RIDERS GALLERY SHOP

 

TRIAL ŘÍČANY KLUB v AČR je klubem navazujícím na činnost Automotoklubu Říčany (AMK Říčany), který působil v oblasti trialového sportu v čechách už od jeho počátků v 60. letech.

Počátky motoristického sportu v Říčanech se datují již z dob předválečných. Říčanští motorističtí nadšenci, sdružení v místní organizaci Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM), pořádali celou řadu motoristických podniků od motokrosu, přes závody motokár na říčanském náměstí až po závody silničních motocyklů.

V roce 1964 se uskutečnil první pokus uspořádat trialový závod. Soutěže, která se konala v říčanském lese se tehdy zúčastnili místní motocykloví fandové, mezi nimiž bylo i pár motokrosařů. Soutěž to byla pouze neoficiální, jejím účelem bylo vyzkoušet si organizačně i jezdecky tuto novou motocyklovou disciplínu a založit tak tradici tohoto sportu v Říčanech a prakticky i v Československu. Motoristický sport v Říčanech si od této chvíle našel svůj směr na mnoho dalších let až po současnost.

Od roku 1967 se v Říčanech konaly trialové závody již pravidelně a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Na závody do Říčan přijížděli pravidelně jezdci ze Švýcarska, Rakouska, Polska a dalších zemí. Na přelomu 60. a 70. let se zde začaly jezdit mezinárodní závody a zrodil se i Pohár tří měst. Tento závod, který se konal v Říčanech, polském Krakově a v německém Woltersdorfu, si udržel svou tradici téměř dvacet let. V roce 1971 bylo v Říčanech založeno trialové středisko pro celé Československo, které řídilo tento sport až do převratu na přelomu 80. a 90. let. Od roku 1975 se v trialu pořádá seriál Mistrovství světa. Říčany měly tu čest pořádat závody mistrovství světa hned od jeho prvního ročníku a pořadatelství těchto vrcholných světových podniků jim náleželo i v dalších letech. V letech 1975 – 1981 se mistrovství světa konalo v Říčanech nepřetržitě každý rok a Říčany se tak nesmazatelně zapsaly do mapy trialového světa. Poslední závod Mistrovství světa organizoval Automotoklub Říčany ZO Svazarmu v roce 1987. Do té doby se zde konal nespočet dalších trialových podniků národní i mezinárodní úrovně.

V roce 1983 vzniklo v Říčanech jedno z prvních cyklotrialových středisek u nás a to se spolu s dalšími kluby podílelo na rozvoji právě vznikající trialové disciplíny určené především mládeži. Stejně tak jako v trialu, byly zdejším klubem pravidelně organizovány i soutěže v cyklotrialu avšak pouze na národní úrovni, protože u této čerstvě zrozené disciplíny v té době ještě neexistoval žádný systém mezinárodních podniků. Stejně tak jako u motocyklového trialu, i v cyklotrialu se zde zrodila velká tradice prvomájových závodů, Pionýrských šlapaček. Málo které cyklotrialové závody měly v Československu takovou tradici. Snad jen ty kutnohorské „O stříbrný groš“.

Po roce 1989 docházelo v naší zemi k obrovským změnám, které nesmazatelně zasáhly i do říčanského trialu a cyklotrialu. Svaz pro spolupráci s armádou SVAZARM přestal existovat a lidé, kteří se podíleli na organizaci zdejších trialových podniků stáli před rozhodnutím co dál. Jelikož se spolu s režimem v naší zemi změnilo i vedení města, které až dodnes brání tomu, aby se v lesích okolo Říčan uskutečnil jakýkoli závod, byť jen na kolech, velká část lidí podílejících se na zdejší tradici trialu skončila s aktivním působením v této disciplíně. Část z rozsáhlé členské základny, která se zabývala převážně cyklotrialem, založila po rozpadu SVAZARMu CT Klub Říčany v AČR, který se začlenil pod Autoklub České republiky, jednu z nástupnických organizací SVAZARMu. Tito lidé, převážně rodiče mladých cyklotrialových jezdců, nechtěli své ratolesti připravit možnost závodění a tak hledali cestu jinde. Když nebylo možné uspořádat závody v lese na přírodních překážkách a závody na umělých překážkách byly finančně nezvladatelné, rozhodli se pokračovat v tradici alespoň závody na cyklotrialových kolech v jízdě do schodů. Takzvané „Říčanské schody“, které se dočkaly několika dalších ročníků v letech 1993 - 1996, strhly i další pořadatele z jiných klubů a tak nakrátko vznikl i malý seriál rychlostních závodů v jízdě do schodů, který se jezdil i v Mladé Boleslavi a u Kouřimi. Tyto soutěže jakoby předznamenaly možný vývoj cyklotrialu do budoucna, protože právě v letošním roce se již v čechách konaly dva závody v tzv. Speed Trialu, který je právě takovým rychlostním soubojem dvou jezdců na trialové trati. Tyto závody jsou velice populární ve světě, zejména v Anglii a USA a v Čechách jsou dnes prezentovány jako žhavá novinka.

Cyklotrial je disciplínou, která vznikla z motocyklového trialu jako doplňkový sport pro motocyklové jezdce pro nácvik rovnováhy a dalších dovedností a zároveň slouží pro přípravu nejmladších jezdců, kteří si na kole osvojí základní trialové dovednosti než budou moci usednout za řídítka motocyklu. Z cyklotrialu se velice rychle stala samostatná plnohodnotná sportovní disciplína, ve které se konají podniky nejvyšší světové úrovně, nicméně stále platí, že jezdci motocyklového trialu, kteří začínali právě s cyklotrialem, mají v této formě přípravy obrovskou výhodu před svými soupeři. Řada našich cyklotrialových jezdců jsou také potomky svých trialových tatínků, kteří by je rádi jednou viděli za řídítky motocyklu a jiné to zase, čím více dospívají, táhne k motocyklům. Nejinak tomu bylo i v případě našeho klubu. Několik let jsme se zabývali pouze cyklotrialem, ale nadešel čas a někteří z našich jezdců zanechali ježdění na kole a začali s motocyklem, jindy zase do klubu přišel kluk jezdící cyklotrial, kterého doprovázel jeho otec závodící na trialovém motocyklu. Psal se rok 2000 a nadešel čas věnovat se opět i motocyklovému trialu. V Říčanech působí celá řada motocyklových jezdců, kteří ale nejsou sdruženi v žádném klubu, každý závodí na svou vlastní pěst. Někteří z nich se přidali k nám. V cykotrialových i trialových kruzích si všichni rychle všimli, že se v našem klubu děje něco velkého. Trialisti jsou nepochybně rádi, že se ke slavné tradici někdo hlásí a zájem o členství v našem klubu rychle roste. Po sezoně 2000, která byla pro náš CT Klub Říčany v AČR mimořádně úspěšná, bylo jasné, že návrat ke trialové tradici byl rozhodně tím správným krokem. Na členské schůzi klubu na počátku roku 2001 bylo rozhodnuto o změně názvu klubu na „TRIAL ŘÍČANY KLUB V AČR“, který jasně reprezentuje to, k čemu se tak hrdě hlásíme. Pojem Trial Říčany totiž v českém (a snad i ve světovém) trialu ještě něco znamená.

TRIAL – sport, který je prováděn na speciálních motocyklech, kde cílem jezdce je překonat všechny stanovené překážky pokud možno s co nejmenším počtem dotyků nohou či jinou částí těla se zemí nebo překážkou, za což jsou mu udělovány trestné body.

BIKETRIAL – prakticky identický sport, který je však provozován na speciálních kolech. Zrodil se právě díky trialu, jehož jezdci hledali vhodný doplňkový sport pro zdokonalení rovnováhy a fyzické kondice. Z původně doplňkového sportu, který se zároveň ukázal být vhodným prostředkem pro přípravu nejmladších jezdců pro trialový a nakonec i ostatní motocyklové sporty, se postupem času stala plnohodnotná sportovní disciplína.

Trialový sport je specifický tím, že se nejedná o rychlostní disciplínu. Úsilí jezdce zde nespočívá v tom být co nejrychlejší, ale v co nejefektivnějším využití svých schopností překonávání překážek. Rozhodujícími faktory zde není rychlost a dravost, nýbrž vyvážená kombinace fyzické výkonnosti, zkušenosti, citu pro terén, správného úsudku, psychiky, odvahy a zejména schopnosti a umění ovládat svůj stroj za všech podmínek, čehož jezdec dosáhne usilovným tréninkem přímo v terénu. Není nadsázkou, že jezdec by v této disciplíně měl prakticky splynout se svým strojem a fungovat jako jeden celek.

Trialový sport je sportem individuálním. Jezdec zde nesoupeří v přímém kontaktu s ostatními. Trialový jezdec svádí boj s přírodními či umělými překážkami a se svými vlastními schopnostmi tyto překážky překonávat. Jeho výkon tedy není ovlivněn někým jiným a proto veškerá odpovědnost za chybný výkon či neúspěch je na jezdci samém. Systém hodnocení je spravedlivý a je dán přesnými pravidly přidělování trestných bodů jezdcům za jejich fyzický kontakt se zemí nebo překážkami, který vyplývá z obtížnosti daných překážek a schopností jezdce je překonávat bez chyb a v určeném časovém limitu.

Trialový sport je sportem uskutečňovaným v tom nejextrémnějším terénu. Jeho krása nespočívá v rychlosti, která mu však v mnoha případech neschází, ale v umění jezdců překonávat na svých strojích zdánlivě nepřekonatelné překážky ať už přírodního charakteru, nebo uměle vytvořené.

Soutěže v trialu jsou nejčastěji uskutečňovány v lesních či skalnatých terénech. Populární jsou i soutěže na umělých překážkách, které se konají v centrech měst na otevřených prostranstvích nebo v krytých halách. Tyto soutěže jsou však z organizačního hlediska finančně mnohem náročnější než na přírodních překážkách. Jsou však divácky velice atraktivní a efektivní z hlediska sponzoringu.